Μενού
Καλάθι αγορών

Όροι χρήσης

Το ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα mbenergy.gr είναι ένα κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω διαδικτύου υπό την ιδιοκτησία της Αφοί Μυλωνίδη Ο.Ε., με φυσική έδρα στις Κρηνίδες Καβάλας, τηλέφωνο 251 051 6301, με ΑΦΜ 0000000000 ΔΟΥ Καβάλας.


ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το περιεχόμενο του παρόντος Δικτυακού Τόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του mbenergy.gr, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητά εδώ. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντος Δικτυακού Τόπου που περιέχει ανήκουν στο mbenergy.gr ή σε τρίτα μέρη που νομίμως αφορούν. Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτόν το Δικτυακό Τόπο συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους ανωτέρω νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.


ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το mbenergy.gr κατ’ εφαρμογή των αρχών προστασίας προσωπικών δεδομένων και κατ’ ακολουθία των προβλεπομένων από το Διεθνές Ευρωπαϊκό Δίκαιο που ρυθμίζει θέματα που άπτονται του ηλεκτρονικού εμπορίου (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003), όπως επίσης και τα οριζόμενα στο Ν. 2251/1994 περί προστασίας καταναλωτών, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός έχει συμπληρωθεί ή τροποποιηθεί με τις αποφάσεις της επιτροπής προστασίας προσωπικών δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998, 79/2000, τον Ν. 2819/2000 (αρθ. 8) αλλά και τις οδηγίες τις 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ, δηλώνει ρητά και με σαφήνεια ότι δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων ούτε και θα αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, ανταλλάσει, πωλεί ή εκμισθώνει τα προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλλεται σε οποιονδήποτε τρίτο. Σημειώνεται ότι τα προσωπικά σας στοιχεία ύστερα από αίτηση σας διαγράφονται οριστικά και δεν είναι δυνατόν να παραχωρηθούν σε οποιονδήποτε με κανέναν τρόπο. Με την υποβολή των στοιχείων σας, συμφωνείτε ότι το δηλούμενο υλικό δεν περιέχει στοιχεία ψευδή, πλασματικά, παράνομα και εν γένει ακατάλληλα προς χρήση, επεξεργασία και δημοσίευση.


ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το mbenergy.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών και ειδικότερων σχολίων. Ωστόσο, ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει σφάλματα (τυπογραφικά, αριθμητικά και απεικόνισης).


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ

Το mbenergy.gr διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να ανανεώνει ή να τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών καθώς και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει εγκαίρως το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή προσθήκη συντελεστεί επί των παρόντων όρων.


ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Όλες οι τιμές που παρουσιάζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα συμπεριλαμβάνουν τον Φ.Π.Α. που ισχύει. Το mbenergy.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές.


ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ – ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Έχετε το δικαίωμα να μας επιστρέψετε ή να αλλάξετε τα προϊόντα που αγοράσατε, χωρίς να υποχρεούστε να μας γνωστοποιήσετε το λόγο για τον οποίο επιθυμείτε την επιστροφή των προϊόντων εντός 14 ημερολογιακών ημερών.

Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει σε 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα παραλαβής των προϊόντων.

Οι επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Τα προϊόντα πρέπει βρίσκονται στην αρχική συσκευασία τους χωρίς να έχουν παραβιαστεί και να μην έχουν χρησιμοποιηθεί.

2. Τα προϊόντα θα πρέπει συνοδεύονται με το σχετικό παραστατικό πώλησης (π.χ. απόδειξη λιανικής πώλησης).

3. Αναλαμβάνετε την ευθύνη και το κόστος της επιστροφής των προϊόντων.

Επιστροφές σε ελαστικά αυτοκινήτων δεν γίνονται δεκτές.


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Στην περίπτωση που έχετε εξοφλήσει την παραγγελία σας με κάρτα, η επιστροφή των χρημάτων σας για τα προϊόντα που επιστρέψετε γίνεται απευθείας στους λογαριασμούς αυτούς.

Στην περίπτωση που έχετε εξοφλήσει την παραγγελία σας με διαφορετικό τρόπο, η επιστροφή των χρημάτων σας γίνεται με πίστωση τραπεζικού σας λογαριασμού που θα μας υποδείξετε με τον αριθμό IBAN. Σε αυτή την περίπτωση, εφόσον προκύψουν έξοδα εμβάσματος, σας επιβαρύνουν.

Η επιστροφή των χρημάτων πραγματοποιείται από την επιχείρηση μέσα σε 15 ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή των προϊόντων που έχετε επιστρέψει.

Το ποσό προς επιστροφή αφορά την αξία των προϊόντων, χωρίς τα μεταφορικά έξοδα που επιβαρυνθήκατε στην πρώτη αποστολή.


ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του mbenergy.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.


Επισκεπτόμενοι τον δικτυακό τόπο mbenergy.gr ή χρησιμοποιώντας υλικό από αυτόν, αποδέχεστε τους παραπάνω όρους. Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε το δικτυακό τόπο, αν δεν αποδεχτείτε τους παραπάνω όρους.